Modul Doprava
jednoduchá evidencia na sledovanie jázd, vozidiel a ich vodičov, spotreby PHM, účelu jázd (jazdy na zákazky, druh nákladu, množstvo,...)
Získate presný prehľad o nákladoch na prevádzku a údržbu jednotlivých vozidiel. Zostavíte knihu jázd jednoduchým a rýchlym spôsobom, aj spätne.
Softvér počíta priemernú spotrebu a porovnáva s normou spotreby. Prehľadne evidujete firemné aj súkromné vozidlá, pridelených vodičov k jednotlivým vozidlám.
Vedenie knihy jázd je pre väčšinu podnikateľov stále výhodné.

Auto
Funkcie a vlastnosti
 • evidencia služobných aj súkromých vozidiel vrátane všetkých dôležitých informácií k vozidlám
 • sledovanie služobných aj súkromných jázd
 • evidencia a prehľad nákladov na prevádzku vozidiel
 • evidencia a prehľad navštívených miest, prevezeného materiálu
 • evidencia a priradenie vodiča k vozidlu
 • funkcie na prepočítanie stavu tachometra alebo stavu nádrže
 • filtrovanie a zoskupovanie údajov podľa zvolených kritérií
 • súčtové stĺpce a riadky poskytujú sumárny prehľad dát v jednotlivých mesiacoch
 • podpora exportu a importu dát
 • možnosť tvorby vlastných zostáv a prehľadov, tlač
 • využitie údajov z Číselníkov
 • triedenie údajov a vytváranie vlastných zostáv za zvolené obdobie
 • zadávanie dátumov výberom z kalendára, ktorý sa nachádza v každom príslušnom poli
 • uzávierka knihy jázd s kontrolou stavu tachometra a ďalších nadväzností jázd


 • Jazdy slúži na evidenciu jednotlivých jázd. Jazda nadväzuje na príslušné vozidlo, na vodiča a presnú evidenciu miesta - cieľ cesty a za akým účelom sa jazda uskutočnila, dátum a hodina odjazdu a príjazdu. Eviduje počiatočný a konečný stav tachometra, počet prejdených kilometrov.
  Ponúka ľahkú evidenciu miesta nakládky a druh naloženého materiálu.
  Jazdy môžete upravovať, mazať, meniť podľa potreby. Po vykonaných zmenách sa automaticky prepočítajú hodnoty.
  Vodiča vyberiete z modulu Číselníky číselník zamestnancov. Modul Kniha jázd môžete používať aj ako samostatný modul. V tom prípade treba meno vodiča zadávať ručne.

  Vozidlá evidencia všetkých vozidiel firmy, technické údaje o vozidle, skutočná spotreba PHM, kód cestnej dane, údaje o vodičovi. Umožňuje presné sledovanie nákladov na prevádzku vozidiel podľa stredísk, zákaziek alebo obchodných prípadov.
  Možnosť evidovania udalostí ( STK, servis - výmena oleja, poistka,... ) a možnosť priradenia obrázku k vozidlu.

  PHM umožňuje prednastavenie typu PHM na každé vozidlo, napr. natural 95, nafta, plyn, a pod.
  Poskytuje informácie o aktuálnom množstvo PHM v nádrži, automatický výpočet priemernej spotreby PHM a porovnanie zo zadanou normou spotreby na jednotlivé vozidlá, výpočet nadspotreby.
  
  Domov
  Naše produkty
  Projekty
  Napíšte nám
  Kontakty

  Novinky

  Projekty, ktoré pripravujeme a v najbližšej dobe integrujeme do nášho systému Orion.

  Najnovšie projekty

  Najnovšie projekty, ktoré sme integrovali do nášho systému Orion.