Modul Personalistika

je určený pre malé, stredné a veľké spoločnosti a personálne agentúry na evidenciu agendy súvisiacej s riadením ľudských zdrojov. Doplnkovým modulom je dochádzka. Umožňuje evidovať zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, rozvrh pracovnej doby, čerpanie dovolenky, nadčasy, PN a ďalšie funkcie.
Dochádzka obsahuje funkcie, ktoré umožňujú automatické prenosy z programu do predspracovania miezd. Personálny systém môžete používať samostatne, alebo spolu s ďalšími modulmi informačného systému Orion. Nemusíte meniť váš zaužívaný mzdový systém.
Personálny softvér je otvorený, prispôsobíme ho vašim potrebám.
Euro
Výhody
 • spracovanie miezd vo vlastnom mzdovom systéme
 • evidencia neobmedzeného počtu uchádzačov a zamestnancov
 • tvorba vlastných prehľadov, zostáv a tlač
 • prehľadné spracovanie
 • skvelé funkcie
 • cena modulu sa odvíja od počtu užívateľov
 • ušetrí finančné prostriedky
 • Kancelária
  Evidencia a operácie súvisiace s riadením ľudských zdrojov
 • osobné údaje zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie
 • vytváranie neobmedzeného množstva pracovných pozícií
 • dosiahnuté vzdelanie a záverečné skúšky
 • evidencia znalostí zamestnancov a uchádzačov
 • kategórie znalostí
 • výberové konania, vyhľadávanie vhodných uchádzačov
 • nájdenie zhody medzi pracovnou pozíciou a uchádzačom
 • vyhodnocovanie vhodnosti zamestnancov/uchádzačov na danú pozíciu
 • súlad znalostí s pracovnou pozíciou
 • školenia, lekárske prehliadky
 • plán interných a externých školení , lekárskych prehliadok
 • priradenie pracovníkov k dátumom účasti na školeniach, kurzoch
 • evidencia plánovaných a skutočných nákladov na školenie
 • evidencia certifikátov zo školiacich akcií
 • evidencia objednávok
 • priradenie uchádzačov ku klientom - personálne agentúry
 • evidencia dochádzky a prác na zákazky ( samostatný modul IS Orion)
 • import dát z dochádzky
 • možnosť importovania podkladov do predspracovania miezd
 • pracovné zmluvy, dohody
 • široké možnosti filtrovania údajov
 • tvorba vlastných zostáv a tlač
 • farebné označovanie údajov
 • a ďalšie funkcie, ktoré uľahčia prácu


 • Personálny systém ponúka kompletnú dokumentáciu všetkých uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov, zabezpečuje štandardnú agendu personálnej práce. Uľahčí a zrýchli prácu personalistom.
  

  Novinky

  Projekty, ktoré pripravujeme a v najbližšej dobe integrujeme do nášho systému Orion.

  Najnovšie projekty

  Najnovšie projekty, ktoré sme integrovali do nášho systému Orion.