Modul Pokladničný predaj
je určený pre všetky typy maloobchodných, veľkoobchodných predajní, pre mobilné predajne, stánky s rôznym druhom tovaru a služieb. Slúži k priamemu predaju cez registračnú pokladnicu. Predaj je možné vyhodnotiť za každú pokladňu osobitne. Okrem hotovosti, modul podporuje úhrady platobnou kartou a šekom.
Pokladničný predaj zabezpečuje presnú evidenciu predávaného tovaru a jeho ceny, zoznam denných uzávierok, prehľad pokladničných bločkov za deň, týždeň, mesiac s časom predaja.
Prepojením s ďalšími modulmi informačného systému Orion napr. Skladové hospodárstvo, Fakturácia si zabezpečíte celý obchodný proces od objednávky cez fakturáciu a hotovostný predaj, až po dodávku a vyhodnotenie predaja, napr. podľa pokladníkov, pokladní, času, druhu tovaru, atď. Po predaji vytvoríte skladovú výdajku a zabezpečíte si odpísanie tovaru zo stavu zásob. Získate podrobný prehľad o vašom predaji, kontrole stavov zásob a ďalšie informácie.
Nastavenie modulu je možné prispôsobiť individuálnym potrebám obchodu a konkrétnej sieti predajní.
Pokladničný predaj rieši evidenciu všetkých činností spojených s pohybom tovaru a tokom peňazí.
Medzi základné funkcie patrí okamžité načítanie skladových kariet na určenú pokladnicu.
K dispozícii je synchronizácia údajov medzi vzdialenými pracoviskami.
Prínosy pre užívateľa
 • pripojenie ľubovolného počtu pokladníc v sieťovej prevádzke
 • pripojenie samostatnej pokladnice v jednej predajni alebo niekoľkých súčasne pracujúcich pokladníc
 • vyhodnotenia predaja za jednotlivé druhy tovaru, služieb za pokladne podľa zvoleného obdobia
 • vyhodnotenie predaja podľa času
 • priama väzba na skladové položky, cenový a zľavový systém
 • vydávanie tovaru z jedného alebo viacerých skladov
 • predaj tovaru pre rôznych odberateľov s rôznou cenou
 • evidencia hotovosti - vklady a výbery
 • vyhodnotenie predaja podľa obratu pokladní, podľa pokladníkov, skladov,typu platieb
 • vytváranie faktúr vydaných, pokladničné príjemky
 • evidencia a práca s vratnými obalmi
 • podpora pripojenia elektronických váh
 • tvorba individuálnych cenníkov, akčných cenníkov, zliav


Možnosti a funkcie
 • možnosť ON-LINE prepojenia predajných miest do jednej centrálnej databázy
 • možnosť OFF-LINE komunikácie medzi vzdialenými prevádzkami
 • synchronizácia skladových a obchodných dát s centrálnou databázou
 • priradenie pokladničných dokladov k jednotlivým pokladniam
 • denné, priebežné a mesačné uzávierky a hotovosť v pokladnici
 • predaj pomocou čítačky čiarových kódov, výberom zo zoznamu alebo jednoduchým zadaním PLU kódu
 • vystavenie pokladničného príjmu na základe dodacieho listu alebo objednávky prijatej pri predaji za hotovosť
 • jednoduché a rýchle storno dokladu
 • vykonanie úhrady viacerými typmi platidiel (napr. stravné lístky, pomocou platobného terminálu)
 • možnosť tlače ľubovoľného textu k dokladu
 • vernostné programy a predajné akcie


Ďalšie funkcie
 • prehľad o okamžitých tržbách
 • prehľadné zobrazenie aktuálneho stavu a počtu pokladní
 • výber a rýchle dohľadanie obchodného partnera , zákazníka z Číselníkov
 • prehľady obratov za odberateľa, dodávateľa, atď.
 • pokladničný predaj s off-line vyskladnením
 • podporu zmenovej prevádzky
 • pripojenia väčšieho množstva lokálnych aj vzdialených užívateľov
 • fiškálne funkcie
 • napojenie na pokladničnú zásuvku aj zákaznícky displej
 • tlačové výstupy


S modulom Pokladničný predaj získate detailné informácie o zákazníkoch, tržbách, o predaných a najviac predávaných produktoch, čím si zabezpečíte optimalizáciu skladových zásob.
Pokladničný predaj umožňuje jednoduché a rýchle ovládanie s krátkou dobou zaúčania personálu.

Pokladničný predaj je možné zakúpiť aj ako samostatný modul.
Systém je otvorený možnostiam doprogramovania podľa individuálnych požiadaviek zákazníka a budúcemu rozširovaniu.


Potrebujete viac informácií?

Pomôžeme vám, poradíme, radi odpovieme na všetky vaše otázky.
Máte záujem o bezplatnú prezentáciu informačného systému Orion a jeho modulov?
Dajte nám vedieť. Zavolajte nám alebo napíšte na orion@orionis.sk


Domov
Naše produkty
Projekty
Napíšte nám
Kontakty

Novinky

Projekty, ktoré pripravujeme a v najbližšej dobe integrujeme do nášho systému Orion.

Najnovšie projekty

Najnovšie projekty, ktoré sme integrovali do nášho systému Orion.