Naše produkty

Kalendár dochádzky

Samostatný program na individuálnu evidenciu dochádzky - pracovný kalendár. Eviduje 1 - 4 smennú pracovnú dobu, spočíta plánované hodiny za mesiac/rok, skutočne odpracované hodiny, eviduje dovolenku, PN, OČR...

Alnitak

Alnitak je malý program na komunikáciu s registračnými pokladňami. Generuje uzávierky, sťahuje denný predaj s následným generovaním výdajky do IS Orion, sťahuje žurnál - textový, binárny...

Nový program

tento program ešte neexistuje takže ani nič nerobí.Novinky

Projekty, ktoré pripravujeme a v najbližšej dobe integrujeme do nášho systému Orion.

Najnovšie projekty

Najnovšie projekty, ktoré sme integrovali do nášho systému Orion.