Servis a dielne

Softvér Servis a dielne je samostatný modul informačného systému Orion, určený pre živnostníkov, malé a stredné firmy, ktoré vykonávajú opravy, údržbu a servis zariadení. Slúži na podrobnú evidenciu dielenskej, opravárenskej a servisnej činnosti - kompletná evidencia zákaziek, vydaný materiál, odpracované hodiny na zákazke, fakturácia, sledovanie termínov,atď.
Softvér Servis a dielne vám pomôže efektívnejšie riadiť procesy prevádzky a údržby zariadení. Získate informácie o servisných činnostiach a k nim priradených zariadeniach, o servisných nákladoch, informácie o zamestnancoch, o zákazníkoch, o termínoch, a pod. Okrem toho vám modul Servis a dielne umožní viesť prehľadnú evidenciu o dodávateľoch, zákazníkoch, zamestnancoch, o zákazkách, strediskách, kontaktoch, vrátane histórie.
Softvér Servis a dielne máte možnosť používať ako samostatný modul alebo s ďalšími modulmi informačného systému Orion - Skladové hospodárstvo, Pokladničný predaj, Požičovňa, Práce na zákazky a dochádzka, Fakturácia, Firemné aktivity. Softvér Servis a dielne je vhodný pre všetky typy opravovní (napr. obuvi, elektrospotrebičov, počítačov, odevov, záhradnej techniky,...) a pre autoservisy a pneuservisy. Softvér Servis a dielne je otvorený, dá sa prispôsobiť presne na mieru podľa požiadaviek zákazníka.Servis
Prínosy
 • podrobná evidencia zákazky
 • evidencia zariadení (náradie, stroje,...)a ich priradenie na zákazky, strediská
 • evidencia požadovaných, plánovaných, ukončených servisných činností
 • evidencia zákazníkov, dodávateľov, vozidiel, zamestnancov
 • evidencia skladu (modul skladové hospodárstvo)
 • generovanie faktúr
 • možnosť použitia registračnej pokladne a tlač pokladničných bločkov
 • užívateľské nastavenie zostáv, tlač


 • 
  Domov
  Naše produkty
  Projekty
  Napíšte nám
  Kontakty

  Novinky

  Projekty, ktoré pripravujeme a v najbližšej dobe integrujeme do nášho systému Orion.

  Najnovšie projekty

  Najnovšie projekty, ktoré sme integrovali do nášho systému Orion.