Modul Práce na zákazky a dochádzka

Náš dochádzkový systém je moderný a spoľahlivý softvér na evidenciu dochádzky, odpracovaných hodín nad rámec úväzku, chýbajúcich hodín, sviatkov, voľna, atď. Softvér sme vyvinuli na základe reálnych požiadaviek vedúcich pracovníkov a manažérov firiem, ktorí evidujú dochádzku zamestnancov nielen priamo v sídle firmy ale aj na svojich pobočkách, strediskách, vysunutých pracoviskách, montážach, stavbách, taktiež personálne agentúry,atď. Firmy získajú kompletné, prehľadné a hodnotné informácie nielen o odpracovanej dobe zamestnancov, prerušeniach práce, nadčasoch ale hlavne o vynaložených finančných prostriedkoch na zákazky - činnosti a práce, ktoré vykonáva ich firma.
Softvér Práce na zákazky a dochádzka využívajú podnikatelia v rôznych oblastiach podnikania - napr. stavebníctvo, výroba, obchod, poskytovanie služieb, atď.
Softvér je flexibilný, ponúka množstvo funkcií a možností. Zjednoduší a uľahčí spracovanie a vyhodnotenie dochádzky. Vedúci pracovníci majú neustále aktuálny prehľad o skutočnom stave vo firme, čo umožňuje spravodlivé odmeňovanie zamestnancov.
Vyberiete si funkcie, ktoré potrebujete. Funkcie modulu Práce na zákazky a dochádzka si môžete postupne dopĺňať podľa potreby.
Rozhodnutie zadovážiť si dochádzkový systém je otázkou ekonomickou. Ak ľudia nepracujú efektívne, klesá výkonnosť a ekonomika firmy.


Hodiny
Prečo spracovávať a evidovať dochádzku v systéme?
 • obmedzenie chybovosti pri zadávaní dát
 • ucelené a reálne informácie na jednom mieste
 • široké možnosti evidencie a úprav
 • export mzdových údajov do predspracovania miezd
 • rozdelenie prémií
 • týždenné, mesačné štatistiky
 • kontrola prekrývania časov v rámci jedného dňa
 • jednoduché a rýchle zadávanie všetkých údajov
 • výber údajov z číselníka organizácií, zamestnancov, kontaktov,...
 • evidovanie nadčasových hodín, odloženie a výber hodín z konta
 • tvorba vlastných zostáv, prehľadov a kópií dát
 • filtrovanie a zoskupovanie údajov podľa vami definovaných požiadaviek napr. podľa miesta, majstra, druhu zákazky, práce, jednotlivých zamestnancov,...
 • tlačové výstupy
 • farbenie prioritných záznamov - dni, riadky, stĺpce
 • pracovné kalendáre, v ktorých sú automaticky nahrané sviatky
 • ďalšie funkcie a možnosti, ktoré šetria čas


 • Cenník dochádzkového systému


  Dochádzka s kamerou

  je aplikácia k modulu Práce na zákazky a dochádzka. Využitím aplikácie získate plnohodnotné zastúpenie dochádzkového terminálu a zabránite zadávaniu dochádzky medzi kolegami navzájom.
  Na evidenciu dochádzky stačí použiť notebook so zabudovanou kamerou, alebo kúpiť web kameru. Obsluha je rýchla a jednoduchá.
  Počítač
 • plnohodnotné zastúpenie dochádzkového terminálu = šetríme vaše finančné prostriedky
 • nasnímanie tváre zamestnanca, ktorá zadáva dochádzku a uloženie fotografie do databázy
 • nasnímanie presného príchodu a odchodu zamestnancov
 • snímanie všetkých prerušení práce napr. prestávka, návšteva lekára, PN, a pod.
 • jednoduchá kontrola zamestnancov
 • eliminácia možností podvodu pri zadávaní dochádzky
 • ovládanie klávesovými skratkami
 • určenie počtu klávesových skratiek podľa vlastného rozhodnutia
 • užívateľské pomenovanie klávesových skratiek
 • funkcie softvéru Práce na zákazky a dochádzka zostávajú nezmenené


 • Používaním software Práce na zákazky a dochádzka získate :
  Grafické prehľady - podrobná evidencia dochádzky podľa vášho výberu
  Kalendár dochádzky - podľa zamestnanca, odpracované hodiny po dňoch, v mesiaci,...
  Kalendár/MZ - odpracované hodiny podľa mzdových zložiek na zamestnanca, prémie, príplatky
  Zamestnanec/zákazka - prehľad odpracovaných hodín podľa druhu zákazky alebo činnosti
  Zamestnanec/dochádzka Prehľady po mesiacoch - spracovanie štatistiky podľa časových údajov, zákaziek, MZ, stredísk za zvolené obdobie
  Prehľady zamestnanec/zákazka - údaje za zvolený mesiac podľa druhu zákazky, hodín, suma

  Systém vám ponúka možnosť sledovať a vyhodnocovať rentabilitu zákaziek podľa vami definovaných požiadaviek. Systém je možné upraviť a prispôsobiť potrebám firmy.
  Po krátkom zaškolení inštaláciu software zvládne zodpovedný pracovník sám.


  Podrobný popis dochádzky a funkcionality - užívateľská príručka sa nachádza v sekcii Dochádzka - pomoc .

  
  Domov
  Naše produkty
  Projekty
  Napíšte nám
  Kontakty

  Novinky

  Projekty, ktoré pripravujeme a v najbližšej dobe integrujeme do nášho systému Orion.

  Najnovšie projekty

  Najnovšie projekty, ktoré sme integrovali do nášho systému Orion.